Carport PV

  • Serie BIPV, carport solar, deseño personalizado

    Serie BIPV, carport solar, deseño personalizado

    * Sen ocupación adicional do solo con menor período de instalación e menor investimento

    * Unha combinación orgánica de fotovoltaica distribuída e cochera pode xerar enerxía e aparcar, que ten unha ampla gama de escenarios de aplicación.

    Os usuarios poden optar por consumir a electricidade xerada localmente ou vendela á rede